جشنواره زمستانی داینامیک

 • جشنواره زمستانی داینامیک اقدامی در جهت    جذب کاربر    از سوی    نمایندگان محترم    سامانه پیام کوتاه داینامیک می باشد.
 • زمان آغاز: اول زمستان

 • زمان پایان: آخر زمستان


 • اهدای خط اختصاصی 12 رقمی 50002 به کاربران عادی ثبت نامی در این بازه زمانی

 • اهدای خط اختصاصی 11 رقمی از اپراتور 50005 به کاربران مذهبی ثبت نامی (هیئات، کانون های فرهنگی و...)

 • اهدای خط اختصاصی 10 رقمی 50001 به کاربران فعال (خرید شارژ به مبلغ 100 هزار تومان به بالا و یا ارسال بیش از 10 هزار پیامک به بالا)

 • واگذاری 100 خط 15 رقمی انتخابی اپراتور 50001 به مبلغ 60 هزار تومان

 • واگذاری 100 خط 14 رقمی انتخابی اپراتور 50005 به مبلغ 120 هزار تومان


 • - خطوط رایگان فقط به کاربرانی که در این بازه زمانی ثبت نام و مدارک خود را ارسال و پنل خود را شارژ کرده باشند(حداقل 10 هزار تومان)اعطا می شود.
 • - خطوط رایگان به صورت رندوم است و امکان انتخاب خط وجود ندارد
 • - جهت دریافت خطوط رایگان در ساعات اداری تیکت بزنید و نام کاربر مورد نظر را اعلام کنید.


+


تخفیف ویژه جهت خرید شماره اختصاصی:

اپراتور 50001
تعداد ارقام قیمت ویژه نمایندگان
15 رقمی 1.500 تومان
14 رقمی 5.500 تومان
13 رقمی 10.500 تومان
12 رقمی 20.500 تومان
11 رقمی 30.500 تومان
10 رقمی 50.500 تومان

اپراتور 50002
تعداد ارقام قیمت ویژه نمایندگان
14 رقمی 5.500 تومان
13 رقمی 10.500 تومان
11 رقمی 30.500 تومان
10 رقمی 50.500 تومان
9 رقمی 70.500 تومان

اپراتور 50005
تعداد ارقام قیمت ویژه نمایندگان
14 رقمی 5.500 تومان
13 رقمی 10.500 تومان
12 رقمی 20.500 تومان
11 رقمی 30.500 تومان
10 رقمی 50.500 تومان
9 رقمی 70.500 تومان
 • - جهت خرید شماره اختصاصی تیکت بزنید